Ze względu na indywidualny charakter tego typu usług podane ceny są jedynie cenami orientacyjnymi, i tak:

Cena usług
 
waha się najczęściej między 5 zł -15 zł netto/m², bądź jest ustalana zadaniowo, za całość zleconego zadania, a ich ostateczna wartość uzależniona jest od:
- wielkości i rodzaju czyszczonej powierzchni
- rodzaju i stopnia zabrudzenia
- możliwości skorzystania z mediów zewn.(woda, prąd)
- kąta nachylenia (dachu) i ilości spadów/ lukarn
- trudności dostępu (drzewa, krzewy, zbocza, 
  zabudowania, linie wysokiego napięcia, itp.)

- systemu pracy (nocny/dzienny)
- siły negocjacyjnej Klienta:)

 

Korzyści z czyszczenia kostki, elewacji, dachu:
- ponowny estetyczny wygląd powierzchni czyszczonej
- tańsza alternatywa do jej wymiany bądź malowania
- spowolnienie procesu biodegradacji i 
- przedłużenie jej żywotności
- przeciwdziałanie rozwojowi grzybów oraz pleśni,  
   które ,,kotwicząc" się na powierzchni przyczyniają
   się do mikropęknięć i szybszego jej niszczenia
- poprawa wizerunku Państwa firmy czy podwórka

Nikt nie lubi inwestować Swoich pieniędzy bez celu.  
W sytuacji gdy kostka, elewacja, dach są zabrudzone najtańszym rozwiązaniem jest ich wyczyszczenie.
Czyszczenie tych powierzchni eliminuje dużo bardziej kosztowną ich wymianę